Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att ArtDatabanken lanserat nya Artfakta som är Sveriges kunskapsbank om arters status, levnadssätt och utbredning. I Artfakta finns nu även nya verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. Den är nu dessutom helt mobilanpassad för enklare användning i fält. En av nyheterna är att det nu också är möjligt att rapportera in observationer av invasiva främmande arter i Artfakta.

– Vi behöver få in fler observationer av invasiva främmande arter för att vi myndigheter ska få en bättre uppfattning om hur stor utbredningen egentligen är. Nya Artfakta är ett välkommet stöd i det arbetet, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket.

Andra nya funktioner är att kunna göra korrekta artbestämningar och spara egna artlistor. ArtDatabanken är en del av Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Källa: naturvardsverket.se