När Renmarkskommitténs delbetänkande om jakten och fisket presenterades under ett justeringsmöte så reserverade sig både Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mot förslaget medan övriga partier röstade för.

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna säger i Sveriges Radio, -Den går ut på att delbetänkandet ska vara så smalt det bara går, alltså förändra lagen för Girjas område, alltså för där Girjasdomen faktiskt gäller per idag och ingenting annat. Det var vår intention, det har blivit ett något bredare delbetänkande och därför har vi en reservation.

I sitt delbetänkande föreslår renmarkskommittén att staten, via Länsstyrelsen fortfarande ska upplåta småviltsjakten och fisket förutom i Girjas och andra samebyar som via domstolsbeslut kan visa bättre rätt än staten. Det här ska gälla till och med slutbetänkandet blir klart 2025. Isak Frommer, Socialdemokraterna ställer sig bakom betänkandet men reser frågetecken kring regeringspartiernas reservation.