Efter att siffrorna från jaktåret 2019-2020 sammanställts kan man nu konstatera att det skjutits 30 procent fler vildsvin än under föregående år.

2018-2019 fälldes 112 000 vildsvin i Sverige, 2109-2020 fälldes 146 000 vilket innebär en ökning med cirka 30 procent.

– Ofta framförs synpunkter på att vi inte jagar tillräckligt med vildsvin. Dessa siffror talar klarspråk. Jägarna tar ansvar och ska ha beröm för det de uträttar. Ska vi bli ännu effektivare behövs ett ännu bättre samarbete med lantbruket, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet till svenskjakt.se.