Senaste veckorna har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, identifierat förekomsten av fågelinfluensa hos vilda fåglar i flera län, däribland Stockholms län och Sörmlands län. En ny rapport om den aktuella situationen gällande fågelinfluensan i Sverige och Europa har precis släppts på SVA:s webbplats.

Från och med den 1 oktober 2023 har fallen av fågelinfluensa upptäckts hos ett antal fåglar i länen Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland och Östergötland. Två separata utbrott av fågelinfluensa bland tama fåglar har också rapporterats under januari månad, främst i Skåne län. Majoriteten av fallen bland vilda fåglar involverar olika arter av gäss. Den senaste tiden har antalet rapporter till SVA om sjuka och döda vilda fåglar ökat markant, med döda svanar som det mest frekventa fallet, inklusive två bekräftade positiva fall i Stockholm.

– Februari och mars är månader då smittrisken till fjäderfä och andra fåglar från vilda fåglar är särskilt hög. Goda smittskyddsrutiner som förhindrar direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar behöver tillämpas även om man befinner sig utanför det upprättade högriskområdet för fågelinfluensa, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.