Genom att öka kunskapen om hur rovdjur beter sig och var de rör sig har svenska forskare lyckats minska människors rädsla för rovdjur. 

Jens Frank, forskare vid viltskadecenter på Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med miljöpsykologen Maria Johansson på Lunds universitet undersökt en metod för att minska rädslan för rovdjur. De bjöd in ett trettiotal personer som uppgav att de var rädda för björn och att rädslan hindrar dem i vardagen. 

– Och då testade vi att de fick gå ut och i det försöket såg vi att deltagarna var mindre rädda än innan, berättar Jens Frank för Vetenskapsradion

Jens Frank menar att det var turen ute i skogen när man närmade sig vilda björnar som fungerade allra bäst mot rädslan.