Viltskadecentret på Grimsö forskningsstation har analyserat vinterns inventering vilket visar att det finns 3,38 kvalitetssäkrade lodjurskullar i Kronobergs län. 

Detta är första gången som länet nått över miniminivån för gynnsam bevarandestatus på tre föryngringar. Allt tyder på att lodjuren i Kronoberg blir allt fler, även om det går långsamt. 

– Vi har två egna föryngringar och delar en ihop med Jönköping, två med Kalmar och en med Blekinge-Skåne, därav 3,83, säger Peter Ekerholm på länsstyrelsen i Växjö till Smålänningen

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild