Medvetenhet och förebyggande åtgärder är nyckeln.

 

Antalet viltolyckor i Sverige ökar, och Älgskadefondsföreningen betonar vikten av ansvar i trafiken och förebyggande åtgärder. Föreningen erbjuder ekonomiskt stöd för självrisker, reparationer och hyrbil för de som drabbats av viltolyckor, och strävar efter att minska den ekonomiska bördan för fordonsägare.

Att anpassa körsättet och vara uppmärksam minskar risken för olyckor. Älgskadefondsföreningen håller regelbundna utbildningar och föreläsningar för att sprida kunskap om förebyggande åtgärder, vilket ökar säkerheten för både människor och djur.

Föreningen uppmanar alla i vilttäta områden att delta i deras program och ta del av de resurser som erbjuds för att göra vägarna säkrare.