Under maj månad pågår kalvningsperioden runt Storulvån och det är en mycket känslig tid. Dock är området populärt bland skidåkare och samebyn upplever nu att antalet turister har ökat under kalvningsperioden, rapporterar SVT Nyheter JämtlandDSC_0369

– Det är oerhört viktigt att renarna inte blir störda, särskilt när de fött kalven. Blir de störda kan de lämna kalven, säger renskötaren Jonas Kråik till SVT Nyheter Jämtland.

Handölsdalens sameby har ansökt om att vägen till Storulvån ska stängas under maj månad för att minska störningarna. Transportstyrelsen menar dock att vägen inte kan stängas av då det är en allmän väg. För att en allmän väg ska kunnas stängas av krävs att väglaget eller bärigheten är för dålig eller ett annat problem som inte kan lösas på något annat sätt än att stänga av vägen, enligt Transportstyrelsen.

– Vi tänker ta hjälp av SSR, Svenska Samernas Riksförbund, för att få hjälp i den här frågan, säger Jonas Kråik till SVT Nyheter Jämtland.

Vidare menar Transportstyrelsen att det inte är trafiken som är orsaken till problemet utan snarare aktiviteterna utanför vägen. De menar att det finns andra lagrum att använda sig av för att komma åt störningar, till exempel rennäringslagen som säger att man inte får störa renar, skriver SVT Nyheter Jämtland.

 

Foto: Johan Olsson