Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit grönt ljus för att 4 500 skarvägg ska förstöras under en treårsperiod på fågel- och sälskyddsområdet Soteskär. Detta i ett försök att återställa torskbeståndet.

Torskbestånden visar ingen återhämtning och är nästan obefintliga i fjordar och längs Västkusten. Trots flera åtgärder för att stödja fiskpopulationerna har återhämtningen inte varit framgångsrik. Även om det finns torskyngel längs kusten så saknas könsmogen kusttorsk, vilket enligt Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, tillskrivs storskarven.

Länsstyrelsen har nu beviljat skyddsjakt på storskarv genom oljedoppning av ägg på fågelskyddsområdet Soteskär. Oljedoppning innebär att äggen behandlas med olja för att förhindra kläckning av fågelungar genom att täppa till porerna. Organisationen har fått tillstånd att både gå in på fågel- och sälskyddsområdet på Soteskär och bedriva skyddsjakt enligt två separata dokument.

Initialt ansökte organisationen om att oljedoppa 3 000 ägg årligen under en femårsperiod, men länsstyrelsen har begränsat tillståndet till 1 500 ägg under tre år, med reservation för framtida ansökningar beroende på utfallet av åtgärden.

Källa: Sfpo.se