I flertalet kommuner i Västernorrland finns avtal med skyddsjägare för att kommunerna ska få hjälp när djur har hittats skadade inom tätorterna. Dock inte Örnsköldsviks kommun som saknar avtal med jägare som kan ta på sig uppdraget.

P4 Västernorrland ringde upp Anders Lundström från Mark- och exploateringsenheten på Örnsköldsviks kommun då det nyligen har kommit in rapporter till kommunen om skadade djur inom tätorten. Hos kommunen görs då endast en notering vart djuren befinner sig någonstans men för tillfället kan man inte vidta några åtgärder eftersom kommunen inte har någon person att kalla ut som kan avkorta lidandet.

Anders Lundström berättade att man i kommunen har lutat sig mot ett gammalt avtal. Och att det i det avtalet finns oklarheter kring vad som egentligen gäller och vilket ansvar som Örnsköldsviks kommun har. Anders Lundström säger också att kommun just nu håller på att utreda vilka skyldigheter man har och att man i den utredningen även behöver fundera på vad man som kommun vill göra.

P4 Västernorrland har även pratat med Jägareförbundet Örnsköldsvik jaktvårdskrets och de berättar att det finns jägare inom kommunen som är villiga att ställa upp och att det under flera års tid förts samtal med kommunen om den här problematiken, men att kommunen fortfarande inte har kommit till något beslut.

Egentligen skulle Anders Lundström ha träffat jaktvårdskretsen tidigare men det mötet blev inställt och ny tid är bokad. Tanken med mötet är att Anders Lundström ska ha ett förutsättningslöst samtal då man inte från kommunens sida har haft så täta kontakter med jaktvårdskretsen och att kommunen nu vill veta vart kretsen står i frågan.

Enligt Länsstyrelsen i Västernorrland kan det kanske vara svårt att snabbt få till ett långsiktigt avtal kring vad som ska gälla när vilda djur behöver avlivas inom tätbebyggt område, men att det är fullt möjligt att göra korta avtal under den tid som kommunen utreder hur ett längre avtal kring skyddsjakt ska utformas.