Kring Bromölla i Skåne län, har flertalet stenmårdar upptäckts, och det finns nu en oro av länsstyrelsen att arten ska sprida sig och orsaka skador.

I Europa, bland annat i Tyskland, har redan stenmården etablerat sig och arten orsakar skador på bilar som uppgår i miljardbelopp varje år.

– De är den vanligaste orsaken till bilbärgning i Tyskland. I många länder i Europa när man tecknar en bilförsäkring lägger man alltid till tillägget stenmård för att man inte ska bli stående och få dyra reparationer, berättar Nils Carlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne, i en nyhet från SVT Nyheter Skåne.

Samma beteende i Sverige

Det finns därmed en stor risk om stenmården ökar och blir fler att det kan bli liknande problematik i Sverige. En önskan finns av Nils Carlsson om att arten ska klassificeras som en invasiv främmande art av Naturvårdsverket. Att utrota stenmården önskar vilthandläggaren ska tas hand om av samma avdelning på Svenska Jägareförbundet som tidigare kallades för mårdhundsprojektet.

Främmande men inte invasiv

Ett förslag från Naturvårdsverket gällande jakttid året runt på arten har föreslagits till regeringen. Anna Sandström, jurist på Naturvårdsverket, menar dock på att stenmården är främmande men inte invasiv.

– Risken för invasivitet är låg. Vi har låtit Artdatabanken bedöma frågan och de ser inte i nuläget någon anledning att klassificera den som invasiv. Det handlar ju om vilken skada arten kan ha på naturen. Skador på bilar räknas ju inte dit, säger Anna Sandström i nyheten från SVT Nyheter Skåne.

Källa: SVT Nyheter Skåne.