Inom forskningsprojektet ”Viltsamverkan i brandens spår” märktes 18 älgkor inom det brandhärjade områdena i norra Hälsingland. Av totalt 24 födda kalvar (varav en hittades död i maj) fanns nu i början av september bara tre kalvar konstaterat kvar i livet.

Enligt projektets Facebook-sida finns fortfarande något frågetecken kvar men man ser ingen anledning att tro att siffrorna avviker nämnvärt från de preliminära resultaten. Några kalvar konstaterades tidigt sannolikt slagna av björn, men ännu är det för tidigt att dra några klara slutsatser menar man, det finns även varg i området.

– Resultatet är nedslående, skriver man på sin Facebook-sida.

Sök på Viltsamverkan i brandens spår på Facebook för att komma till följa projektet.