Sedan domen föll i Girjasmålet har det varit ganska tyst om fjälljakten, som flera medier nu rapporterat om vill flera samebyar stänga småviltsjakten för allmänheten under längre perioder än vanligt i höst. Till en början handlar det om avlysningar på grund av intrång i renskötsel och älgjakt, men Allt om Jakt och Vapen kan avslöja att konsekvenserna för småviltsjägarna kan komma att bli mycket mer omfattande än så på sikt.

Det är nu bekräftat att bland andra Handölsdalens och Tossåsens samebyar ansökt om avlysning av småviltsjakten på stora delar av kvoteringsområdena under nästan fem veckors tid inför hösten 2020. Anledningarna till avlysningarna som angetts av samebyarna, som Allt om Jakt och Vapen tagit del av, kan beskrivas som väldigt kortfattade. Man vill att småviltsjakten avlyses med hänsyn till älgjakten och renskötseln, utan någon närmare förklaring. De perioder avlysningen nu begärs omfatta är uppdelade på två block före och efter älgbrunsten, 7/9 – 27/9 samt 12/10 – 25/10. Enligt en representant på Länsstyrelsen som Allt om Jakt och Vapen talat med har även fler samebyar inkommit med liknande önskemål. Ruvthen Sijtes sameby har ansökt om att stänga ned småviltsjakten under hela säsongen med hänsyn till renskötseln.

Gällande det ”besvärande intrång” som ska ligga till grund för avlysningen av småviltsjakten så ställer sig Länsstyrelsens representant frågande till hur omfattande det intrånget egentligen är. I Jämtland har man efter premiärveckan cirka 300 jägare i länet per dag, fördelat på lite drygt en miljon hektar som är upplåtet för jakt blir det en jägare per 3300 hektar. Går jägarna två och två blir det alltså ett ekipage per nästan 7000 hektar. Detta är en försvinnande liten del jämfört övriga turister. Trots detta uppfattas småviltsjakten alltså utgöra ett besvärande intrång av samebyarna.

Avlysningarna påverkar inte samebyarnas egen rätt att jaga under samma tid.

Enligt den research som Allt om Jakt och Vapen gjort har också flera samebyar aviserat att man vill ta rygg på Girjasdomen och få rätten att själva bestämma över småviltsjakten i fjällen, något som kan komma att innebära slutet för fjälljakten som den ser ut idag om det skulle bli verklighet.

Allt om Jakt och Vapen följer utvecklingen.