Måndagen den 24 februari beviljade Länsstyrelsen i Gävleborg skyddsjakt på en varg i Hofors kommun, redan dagen efter fälldes den oskygga vargen.

Vargtiken har under en tid uppehållit sig kring de centrala delarna av Hofors och skapat oro bland kommunens innevånare, kommunchefen Jonatan Alamo Block ansökte därför om skyddsjakt på vargen den 15 februari.

Beslutet från Länsstyrelsen kom på måndagen den 24 och meddelade att ansökan beviljades, redan dagen efter kunde vargen skjutas.

Källa: Svensk Jakt