Länsstyrelsen Östergötland har fått närmare 2,8 miljoner kronor som ska gå till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument.

Stödet ges till den som driver ett företag på landsbygden med annan verksamhet än jordbruksverksamhet eller om man vill bredda sitt jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Det är möjligt att exempelvis söka stöd för investeringar i en vilthanteringsanläggning eller uppsamlingscentral däremot ges inte stöd för den som vill sätta upp vildsvinsavvisande stängsel.

Stödet är öppet för ansökningar och de inkomna ansökningarna hanteras löpande. Mer information om stödet finns här: Utlysningar | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)