Under tisdagen meddelade en enig hovrätt domen målet mellan Girjas sameby och staten. Enligt hovrätten har samebyn bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området. Dock är det inte en fråga om ensamrätt, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten

Hovrätten menar vidare att staten i egenskap av fastighetsägare inte får upplåta rätt till jakt efter småvilt eller rätt till fiske inom området. Däremot så ogillar den Girjas samebys yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rätt till jakt efter småvilt och rätt till fiske inom samebyns område. Domen är således inte så rak och enkelt formulerad som domen från tingsrätten. 

Margareta Bergström, hovrättspresident, menar att det är upp till myndigheten att tolka skrivningen om hur myndigheten ska hantera förvaltningen. Hur förvaltningen ska hanteras i praktiken säger inte domstolen någonting om. 

– Vi sätter inte dagens regler ur spel. Men dagens regler grundar sig på att det är staten som har jakt- och fiskerätt men vi har konstaterat att vi inte har det, säger hovrättspresident Margareta Bergström till SVT Nyheter Norrbotten

Den förlorande parten är staten och ska därför betala rättegångskostnaderna samt ersätta Girjas sameby med drygt 4 000 000 kronor.