En ändring har lett till att Polisen inte längre anlitar externa besiktningsmän för besiktning av skjutbanor, nu utför istället myndigheten själva besiktningarna. Olika tolkningar av rikoschettriskerna har lett till stark kritik från många håll.

Enligt Svensk Jakt har nu Polisen bjudit in Svenska skyttesportförbundet, Svenska pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet till en träff i september för att reda ut de frågetecken som finns kring regelverket. Polisens målsättning är enligt Svensk Jakt att komma fram till regler som ska vara lätta att förstå.

Kulfångets (skjutvallens) höjd beräknas utifrån vissa parametrar i förhållande till målet, det är olika tolkningar kring dessa parametrar som gjort att flera skjutbanor uppmanats höja sina skjutvallar, något som skulle innebära väldiga kostnader för föreningarna.