SVT lyfter idag problemen med jakt med värmesikten som inneburit att en del tamboskap, både nötboskap och hästar, har fått sätta livet till i samband med vildsvinsjakt.

Då vildsvinsstammarna har vuxit till, framför allt i de södra delarna av Sverige, så ändrade regeringen lagen 2019 så att det blev tillåtet att använda värmesikten för att förenkla jakten vid vildsvinsjakt.
Sveriges Jägareförbund avrådde regeringen från att genomdriva lagen utifrån att liknande typ av olyckor skett i andra länder.

I inslaget säger Danile Ligné som är riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet att det är just de termiska mörkerriktmedel som använder temperatur och att problemet med dessa riktmedel att man får en tvådimensionell bild. Utifrån att man då inte får djupet i bilden så kan en ko som väger betydligt mer än ett vildsvin i siktet komma att se ut som ett vildsvin om kon står långt bort. Vidare sägare Daniel Ligne i inslaget
– Sen är det, tror vi, en del kompetensbrist hos vissa som använder dessa. Man vet inte hur man ska ställa in dem och tolka bilden.
– Jag tror på utbildning, fortsätter Daniel. Jag har själv tittat på många riktmedel och rätt inställda är de fantastiskt hjälpmedel. Då är det inga problem alls att se vad det är man tittar på.

Källa: SVT Nyheter