Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norge har dokumenterat en ovanlig händelse när de fångade på film en älg som äter avföring från en annan älg. Fenomenet, känt som koprofagi, är sällsynt bland hjortdjur och har väckt nyfikenhet bland forskare som försöker förstå dess orsaker och förekomst.

I en avlägsen del av Norge har forskare tagit ett ovanligt steg för att studera vilda älgars beteende och matvanor. Genom att utrusta fem älgar med kamerahalsband samlade de in över 6500 videosekvenser under flera månaders tid. Resultaten av studien är nu ännu mer anmärkningsvärda än förväntat, då de fångade en älg som äter avföring från en annan älg, en aktivitet som är ovanlig bland hjortdjur.

 

– Såvitt vi vet är det här den första observationen av koprofagi hos älg. Observationen är från maj månad och från en älghona. Då har växtligheten inte riktigt kommit igång i det området där älgen befann sig så kanske handlade beteendet om att öka intaget av näringsämnen, men det är en spekulation, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU och huvudförfattare till studien.

 

Koprofagi, som är termen för att äta avföring, är mer vanligt förekommande bland vissa djur som harar, men det är sällsynt att se detta beteende hos älgar. Filmmaterialen visade att älgarna ägnade en betydande del av sin tid åt att söka föda, men endast en gång under inspelningsperioden observerades koprofagi.

 

– I avföring kan det finnas både miljöföroreningar och smittämnen och detta kan vara en möjlig överföringsväg av sjukdomar till djur. Därför kan en bättre förståelse av varför och i vilken utsträckning koprofagi förekommer hos vilda älgar förbättra vår förståelse av sjukdomsöverföringsvägar, säger Robert Spitzer.

 

För att bättre förstå denna ovanliga händelse krävs ytterligare observationer och forskning. Forskarna är angelägna om att fastställa om koprofagi är ett regelbundet beteende hos älgar eller om det var en isolerad händelse. De hoppas även att identifiera de bakomliggande drivkrafterna och eventuella risker som kan vara förknippade med detta beteende. Studien ger en unik inblick i älgarnas vilda värld och öppnar nya frågor om deras beteende och matvanor.

 

– Kanske var den här älgen helt enkelt nyfiken eller så handlade det om en oavsiktlig biprodukt av födosök på marken, säger Robert Spitzer.

 

Källa: SLU