I de norra delarna av Sverige har precis årets älgjakt startat. Samtidigt pågår även björnjakten som nu är inne på sin tolfte dag och tills idag har berörda länsstyrelser meddelat att 419 björnar är fällda av de totalt 622 som tilldelats inför årets licensjakt.

Gällande Dalarna så återstår fyra björnar i område 1A, i övriga Dalarna är kvoterna uppnådda. I Gävleborg återstår nio björnar i det östra jaktområdet i det västra området är kvoten uppnådd sedan den 28 augusti. Gällande Värmland var den fällda björnen en hona och jakten blev därmed tidigt avslutad i det länet.

Norrbotten 25 (55)
Västerbotten 49 (91)
Jämtland 128 (220)
Västernorrland 61 (85)
Gävleborg 111 (120) 9
Dalarna 44 (48)
Värmland 1 (3)
Totalt 419 (622)

Björnjakten pågår fram till den 15 oktober.