Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har publicerat rapporten Sjukdomsövervakningen av vilda djur i Sverige 2022 med redogörelser av hälsoläget, djur för djur. Under året registrerades 3 528 hela kroppar, delar eller prover från fallvilt. Av dessa hade 274 fall, från 49 olika arter, sjukdomar som ska anmälas till Jordbruksverket och Världshälsoorganisationen för djurhälsa (WOAH)

I rapporten kan SVA konstatera att Sveriges frilevande vilda djur är med vissa undantag fria från allvarligare smittsamma sjukdomar. Undantagen är fortsatta utbrott av fågelinfluensan och att salmonella regelmässigt påträffas hos vildsvin.

Fågelinfluensan drabbar sjöfåglar
Under året påträffades fågelinfluensa hos 24 fågelarter men det är utbrotten på framför allt västkusten och Gotland under sommaren som sticker ut. Via SVA:s tjänst rapporteravilt kom 3 680 rapporter bara under juni och augusti, vilket kan jämföras med 298 rapporter under samma period 2021. Det stora antalet rapporter inkluderade bland annat 768 havssulor, 726 alkfåglar (sillgrisslor och tordmular) samt 324 gäss och svanar. Med rapporter om döda fåglar kan SVA:s epidemiologer bedöma risken för höns att vara utomhus och bidra till att våra ägg och kycklingar fortsätter hamna på våra matbord.

– Förutom ett tack till mina medarbetare som undersökt de olika djuren som redovisas i rapporten vill jag rikta ett stort tack till alla jägare, ornitologer, hundägare och andra djurengagerade som med sina observationer gör det möjligt för oss att upprätthålla den här övervakningen hos vilda djur. Det är sällan som viltsjukdomar leder till att populationer som helhet påverkats, men ett exempel är förekomsten av gulknopp som efter några år har lett till att antalet räknade grönfinkar har minskat drastiskt, säger Erik Ågren, veterinär och patolog på SVA samt redaktör för rapporten.

Av 19 000 vildsvin har 1 trikiner
Utöver fallviltet undersöks också förekomsten av trikiner hos de flesta djur som fällts under jakt. SVA sammanställer statistik från alla laboratorier i Sverige och hos vildsvin påvisades trikiner bara i 6 av nästan 114 000 prover. Hos brunbjörn påvisades trikiner i 2 av 476 fall. Trikiner förekommer sparsamt i landet, men det är viktigt att kontrollera i kött som ska bli livsmedel.

– Även hos andra djur finns trikiner, rovdjur som äter mycket gnagare drabbas då och då. Så länge man inte äter lodjur och varg är det ett mindre problem att trikiner påvisades hos 5 av 110 lodjur och 2 av 32 vargar. En siffra som sticker ut är att ingen av 162 rödrävar påträffades med trikiner i år, säger Erik Ågren.