Länsstyrelsen Jämtland skriver på deras hemsida att den överklagan mot licensjakt på lodjur avskrivs helt av Förvaltningsrätten i Luleå. 

Tre organisationer och en privatperson överklagade mot Länsstyrelsens beslut om licensjakt på 27 djur. Dock hade privatpersonen enligt svensk lag inte behörighet att överklaga, vilket ledde till att Förvaltningsrätten avskriver överklagan. 

Här kan Förvaltningsrättens dom läsas.