Under fredagen meddelade Kammarrätten i Sundsvall att rätten inte godtog Jägareförbundet i Värmlands överklagande när det gäller den dom som förvaltningsrätten beslutat om när det gäller begränsningarna av vargjakten i Värmland, till skillnad mot de olika vargvärnarorganisationerna där deras ställningstagande mot vargjakten beviljas prövning.

Enligt Svensk Jakt sållas förbundets överklagan bort utifrån Jägareförbundets stadgar med hänvisning till Miljöbalkens 16 kap. 13§ som anger att överklagbara domar och beslut får överklagas av en ideell förening eller annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen.

”Av de stadgar som förbundet gett in till kammarrätten framgår att förbundets ändamål är att tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. Kammarrätten konstaterar att det inte är visat att förbundets huvudsakliga ändamål är att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen,” skriver kammarrätten.

Däremot beviljar Kammarrätten Länsstyrelsen i Värmland prövningstillstånd vilket innebär att de delar av den stoppade vargjakten i länet ändå kommer att prövas av domstol vilket kan komma att innebära att prövningen hinner bli klar innan den 2 januari när vargjakten startar.