Under måndagen begärde Naturvårdsverket formellt att samtliga länsstyrelser i landet ska komma in med förslag på miniminivåer för rovdjur i län och rovdjursförvaltning. Miniminivåer anger det lägsta antalet björn, järv, varg och lo som måste finnas för att arterna garanterat ska finnas i livskraftiga stammar. 

Miniminivåerna ska ses över minst vart femte år. Senaste översynen skedde 2014 och den översyn som nu har inletts ska vara avslutad 2019. 

–Miniminivåer hjälper oss att fördela ansvaret regionalt för det politiska målet om gynnsam bevarandestatus på rovdjur. Nu vidtar en omfattande samverkansprocess vid länsstyrelserna. Varje länsstyrelse ska samverka med sin viltförvaltningsdelegation om förslag på nya miniminivåer och länsstyrelserna ska också samverka med varandra om förslagen, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Foto: Johan Olsson/arkivbild