I höstas beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, att genomföra licensjakt på sex vargar i Ripelångsreviret. Jakten avbröts samma dag den inleddes, nu väntar Länsstyrelsen på DNA-svar för att klargöra vilka vargar som sköts.

Den licensjakt som startade i Ripelångsreviret i Västra Götaland, där sex vargar var målet, avbröts efter att fyra vargar hade skjutits under jakten den 2 januari.

– Vi inventerar varg som underlag för våra beslut. Det kan finnas fler vargar i ett revir än dem vi spårar och andra vargar kan också passera utan att ingå i reviret. Därför vet vi inte identitet eller ålder på de vargar som skjutits. Det går inte att fastställas säkert vid den typen av besiktning som görs av Länsstyrelsen efter avslutad jakt, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen inväntar nu resultatet av DNA-prover och obduktion för att fastställa identiteten på de skjutna vargarna.

– Det är omöjligt för en enskild jägare att veta om den står i begrepp att skjuta en varg tillhörande just familjegruppen Ripelången eller en varg på vandring, konstaterar Nelly Grönberg.Det är första gången sedan 2011 som Västra Götaland genomför en licensjakt, och målet är att minska vargpopulationens påverkan på samhället och tamdjur. Trots osäkerheten kring vilka vargar som skjutits under jakten framhåller Länsstyrelsen att de involverade jägarna agerat i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Provsvaren från DNA-analyserna väntas komma efter helgen.

– De jägare som eventuellt skjutit varg eller vargar som inte visar sig tillhöra reviret Ripelången har enligt Länsstyrelsens mening inte begått något jaktbrott, då alla fyra vargar har skjutits inom jaktområdet, säger Nelly Grönberg.