En av Länsstyrelsen Dalarnas viltsparare har anträffat en åtelkamera i skogen i Norra Rättvik och polisen uppger att det inte finns något tillstånd utfärdat för övervakning för kameran. Även en annat typ av åtal fanns i anslutning till kameran, rapporterar Dalarnas Tidning.

Av utredningstekniska skäl vill inte polisen berätta med om vare sig platsen för åtelkameran eller andra omständigheter. Ytterligare ett djurärende har kommit in till polisen och även detta gäller Rättviks kommun, skriver Dalarnas Tidning