I samband med björnjakten som startar den 21 augusti 2019 kommer polisområde Jämtland och Länsstyrelsen Jämtlands län i samverkan att utföra tillsyn.

Syftet med detta är att säkerställa att jakten utförs i enlighet med gällande beslut från länsstyrelsen samt att jaktlagstiftningen i övrigt följs.

Tillsyn i samverkan kommer i första hand att ske vid besiktning av fällda björnar. Utökade kontroller av skottplatser och annan undersökning och tillsyn kopplad till jakten kan också bli aktuellt.

Källa: länsstyrelsen i Jämtlands län