TV4 har gjort en kartläggning kring reglerna som idag finns för skyddsjakt på varg och den möjlighet som olika miljöorganisationer har att överklaga länsstyrelserna beslut om att skyddsjakt ska genomföras.
Fåravelsförbundet är mycket kritisk till det system som idag råder vid de tillfällen när man inte ser någon annan lösning än skyddsjakt för att begränsa angrepp från varg i medlemmarnas fårbesättningar. I en intervju till TV4 berättar Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande i Fåravelsförbundet om de svårigheterna som uppstår när olika djurrättsorganisationer har möjlighet att stoppa skyddsjakt på varg genom sina överklagande
-Jag tycker det är lite fel, för det här är ju väldigt noga avvägt och det finns riktlinjer. Och vi måste ta hänsyn till mer än rovdjuren. Vi har ju livsmedelsstrategi, vi har biologisk mångfald och vi har miljöåtagande att ta hänsyn till. Så det kan inte få vara några få enskilda människor som vill bevara en enda sak som ska få styra det här.

Fåravelsförbundet menar att systemet utnyttjas av djurrättsorganisationer genom att de överklagar länsstyrelsernas beslut till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten måste då ta ställning till om något är fel eller saknas i beslutet. Under tiden som beslutet utreds hos förvaltningsrätten så stoppas också eventuell pågående skyddsjakt.
Gudrun Haglund-Eriksson menar att hela rovdjurspolitiken har havererat och att politikerna måste ta ett ansvar och göra något nu för att få till en snabb förändring.

SD, KD, M och C är vill att det nuvarande system som råder kring skyddsjakten ska ses över. I september lade centern en motion kring skyddsjakts problematiken.
-Det här är en trygghetsfråga för den enskilde djurägaren och vi får många exempel på hur enskilda överklagan har dels åsamkat mycket arbete i rättsprocessen, dels fördröjt handläggningen och genomförandena av skyddsjaktsbesluten säger Daniel Bäckström som är centerns talesperson i landsbygdsfrågor i intervjun med TV4.
Däremot menar miljöpartiets Maria Gardfjell att det är viktigt att det finns röster för naturen och att ”det är det som de här samhällsmedborgarna (djurrättsorganisationerna, red anm) bidrar med”, när de överklagar skyddsjakten och att ”det är en del av demokratin”.