Hela Skåne Blommar är ett nytt samarbetsprojekt som ska öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, 60 mil fältkanter ska sås in med blommande fröblandningar och 200 hektar åkermark läggas i träda till förmån för bland annat pollinatörer och fältvilt.

250 lantbrukare har inlett samarbetsprojektet Hela Skåne Blommar för att öka den biologiska mångfalden, intresset bland lantbrukarna har varit stort rapporterar Jordbruksaktuellt. Bakom satsningen står Hushållningssällskapet (HIR Skåne) som samordnar och planerar åtgärderna, fröblandningarna tillhandahålls av lokala sponsorer och bönderna står för mark och bearbetning.

– En satsning som denna är otroligt viktig eftersom det visar hur mycket vi lantbrukare bryr oss om natur och miljö. Oavsett om man har ekologisk eller konventionell odling så vill vi alla visa hänsyn till naturen vi lever i, säger Bo Svensson, lantbrukare i Åhus, till Jordbruksaktuellt.

Fröblandningarna är komponerade för att gynna olika pollinatörer och erbjuda mat åt fåglar under hösten, bland frösorterna kan nämnas honungsört, kärringtand, vitklöver och bovete.

Projektet sponsras av Länsstyrelsen Skåne, The Absolut Company, Nordic Sugar, Skånefrö, Lilla Harrie Valskvarn, Lyckeby Starch och Bisfärområde Kristianstad Vattenrike.