Den brittiska naturorganisationen The Lynx UK Trust vill plantera ut sex stycken svenska lodjur i Kielder Forest i Northumbria i nordöstra England. Detta skulle betyda en återkomst för arten i England efter att den jagades till utrotning för 1300 år sedan, skriver The Guardian

Initiativtagarna för projektet anser sig ha lokalt stöd efter att ha förankrat det under två år. Dock är de brittiska fårproducenternas organisation, National Sheep Association, mycket kritiska. Organisationen är mycket rädda för att lodjuren ska ta deras får och VDn för organisationen Phil Stocker anser inte att kompensation för döda djur gör saken bättre. 

The Lynx UK Trust vill hämta två hanar och fyra honor från Sverige. Samtliga ska förses med gps-halsband så att deras rörelser kan följas. Vidare anser organisationen att det lokala näringslivet skulle gynnas av att ha vilda djur i närheten. 

Paul O’Donoghue, vetenskaplig rådgivare till Lynx UK Trust, menar att även om lodjuren är ökänt skygga så kan turister lockas av att bara befinna sig i samma skog som dem, skriver The Guardian