En jägare sköt två skott med sitt vapen i sin trädgård som ligger utanför detaljplanerat område, Förvaltningsrätten i Göteborg anser att jägaren visat dåligt omdöme och fråntas därför sina vapenlicenser.

Enligt svenskjakt.se som tagit del av domen och mannens överklagan så ska jägaren ha avlossat sitt jaktvapen med två skott i sin egen trädgård. I Polisens beslut om att omhänderta vapnen står att mannen ska ha druckit alkohol i samband med provskjutningen och använt ett berg som kulfång, vilket inte är säkert ur rikoschettsynpunkt.

Mannen skriver i sin överklagan att han druckit en liten burk starköl vid lunchtid och kontrollsköt sedan sitt vapen vid 16-tiden. Mannen ska ha kontaktat sin närmsta granne och meddelat att han skulle skjuta två provskott. Mannen sköt på 20 meters avstånd med en vall av matjord som kulfång och inte berg som Polisen uppger. Mannen skriver vidare att han fick blåsa i Polisens alkomätare men att han utgår från att det inte gett utslag då inget resultat redovisats. Valet att skjuta i trädgården motiverar jägaren just med att han ansåg att det var säkert.

Trots överklagan bedömde Förvaltningsrätten i Göteborg att mannen skulle fråntas sina licenser. Anmärkningsvärt är att det i domen framgår att det huvudsakliga skälet till att mannen visat prov på dåligt omdöme var att han funnit det lämpligt att avlossa skotten i sin trädgård, inget resonemang förs om vilka omständigheter som rådde.

När Svensk Jakt kontaktar Maria Jolfors Detert, Förvaltningsrätten i Göteborg, uppger hon att det väsentliga skälet till domen var att det fanns en bebodd byggnad på tomten (ägs av jägaren men var uthyrd). Om detta nämns dock ingenting alls i domen.