pakordvargLänsstyrelsen mottog under torsdag eftermiddag en preliminär rapport från obduktionen av de sex vargar som fällts under licensjakten.

Sex vargar fälldes i Blyberget-reviret under licensjakten 2017, hälften var tikar och hälften hanar. Alfatiken var sannolikt den tik som vägde allra minst enligt obduktionsrapporten, endast 23 kilo. Aflahanen vägde 43 kilo. En chipmärkning visar att han är född i Tandsjöreviret 2013. Resterande vargar bedömer SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) att två troligen är födda 2016 och de andra två 2015. Samtliga vargar ska DNA-testas.

Foto: Johan Olsson