Den 10 oktober fälldes en varg i Rialaområdet under skyddsjakt. DNA-proverna som skickades till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) visar nu att vargen som fälldes är den hane som tidigare har kunnat knytas till området, meddelar Länsstyrelsen i Stockholm

Sedan vargen fälldes har det inte skett några fler angrepp på sällskaps- eller tamdjur i området. Det har inte heller rapporterats om några närgångenhetshändelser.

– Vi bedömer att det är den skadegörande vargen som har fällts eftersom vi inte har haft några fler incidenter eller skador i området, säger Mia Olausson, naturvårdschef på Länsstyrelsen.