Idag har Förvaltningsrätten i Umeå behandlat ett ärende som gäller licensansökan på en Tikka T3x Tac A1. Tobias Lindgrens från Umeå har sökt licens på vapnet för jakt, men nekats.

I en intervju med Allt om Jakt & Vapen berättar Tobias att han upplever att han nekats licens på felaktiga grunder. Han upplever att polismyndigheten sett till vapnets utseende, samt hävdat att den vikbara kolven och pistolgreppet gör vapnet olämpligt för jakt.

Tobias Lindgrens från Umeå

Tobias Lindgrens från Umeå.

– Jag har signerade yttranden från poliser, militärer och representanter för skytterörelsen som diskvalificerar polisens avslagsmotivering. Jag har även stöd från tillverkaren som intygar att detta är ett vapen för civilt jakt- och sportskytte, och att det bygger på samma mekaniska delar som alla Tikka T3 som tillverkas idag.

– Ett av Polisens argument för avslag har varit att man kan avfyra vapnet från höften, eftersom kolven är vikbar och den har ett pistolgrepp. Men det är många jaktvapen som har pistolgrepp och en vikbar kolv gör inte vapnet farligt eller olagligt heller för den delen. Det är en helt vanlig repeterstudsare, med en modern design och jag upplever att det är just utseendet Polisen hakat upp sig på, och det borde inte ha med saken att göra säger Tobias.

Idag har de muntliga förhandlingarna ägt rum och Tobias tycker att diskussionerna har varit bra.

– Rättegången har gått bra. Polismyndigheten framförde några nya argument i sak. Dels påstod de att vapnet inte var lättare att avfyra från höften, men väl utan stöd mot axeln. Polismyndigheten kunde dock inte ge exempel på hur sådant skytte går till. Dels menade Polismyndigheten att det av rättsfallet RÅ 2010 ref. 71 går att utläsa att prövning av vapnets utseende (militärliknande) också ska göras för repeterstudsare.


Bilder på vapnet är tagna i butiken i Umeå. Ärendet gäller samma gevär (lås, pipa, slutstycke) fast i en GRS kolv. Foto: JAKTIA Umeå.

– Båda argumenten har bemötts sakligt vid förhandlingen. Dels genom att förklara för förvaltningsrätten att alla gevär kan avlossas utan stöd mot axeln, men att det inte är önskvärt. Det aktuella vapnet har inte en sådan konstruktion som gör att det är lättare att avfyra utan stöd mot axeln.

– RÅ 2010 ref. 71 avser prövning om tillstånd till ett halvautomatiskt gevär. Det är riktigt att man i de fallen, utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter, ska pröva vapnets utseende. Detta kan man dock inte påstå att Regeringsrätten menar att man ska göra i prövningen av tillstånd till ett manuellt repeterande gevär.

Dom från Kammarrätten i Sundsvall 1998-14 har diskuterats under förhandlingen. Från Lindgrens sida har anförts att domen inte är vägledande, att den avser prövning av ett annat vapen samt att det sedan domen kom har hänt mycket på området.

– Domen vilar på ett delvis felaktigt underlag. Dels felaktigheter i yttrandet från Rikspolisstyrelsen, dels har Svenska Jägareförbundet ändrat sin vapenpolicy sedan dess.

– Det är ett svårt beslut som förvaltningsrätten har att fatta. Anser man sig bunden av domen från Kammarrätten är det stor risk att jag förlorar. Men tar förvaltningsrätten till sig de argument som förts fram under rättegången finns möjlighet till att det sökta tillståndet meddelas avslutar Lindgren intervjun.

Dom kommer att meddelas inom fyra veckor.