Jan Englund, eller ”räv-Janne”, vigde större delen av sitt liv åt att forska om rödräven och har under årens lopp samlat ihop ett minst sagt omfattande underlag med hjälp av rävjägare från hela landet.

Jan Englunds forskning har resulterat i ett stort antal vetenskapliga publikationer, något han var särskilt fascinerad av gällde de skillnader i rödrävens anatomi från norr till söder. ”Bergmanns regel” dikterar att varmblodiga djur är större i kallare miljöer, men när det gäller rödräven förhåller det sig tvärtom. Jan Englunds teori grundade sig istället på antagandet att det var bytesdjurens storlek och jaktsättet som gjorde att skillnaderna ser ut som de gör.

Det är Svenskjakt.se som uppmärksammat Englunds bortgång, i inlägget går det att läsa mer om hans livsgärning. Jan samarbetade med rävjägare över hela landet, bland andra redaktionens egna Anders Dahlgren, och var mycket omtyckt. Han var även mycket mån om att återkoppla sina upptäckter till de som hjälpte till och bidrog med att samla in material till hans forskning.

Jan blev 87 år gammal.