Regeringen beslutade den 6 maj om en förändring av tiderna för ripjakt och man tog även beslut om att dalripan inte fick jagas i Värmland, Gävleborg och Västernorrland. Nu har regeringen backat från sitt tidigare beslut och tiderna för jakt på ripa blir desamma som innan översynen av Jaktförordningen. Det tidigare beslutet fattades utan att man tog hänsyn till det förslag som Naturvårdsverket lagt kring ripjakten och som grundades på den gedigna forskningen om just dalripan som bedrivits i Sverige under många år. Beslutet om att dels korta ner ripjakten och att ta bort ripjakten helt från de tre länen som angetts ovan, möttes av starka protester från bland annat de egna s-politikerna, framförallt de i norr. Politikerna Kjell-Arne Ottosson (KD) samt Mattias Karlsson (M) har både lagt fram interpellationer i riksdagen kring hur regeringen fattat beslutet om att förkorta ripjaktstiderna. Men även många andra organisationer och privatpersoner protesterade över regeringen beslut och idag kom beslutet om att tiderna för ripjakt återgår till de som gällde innan.
Jordbruksminister Jennie Nilsson skriver i ett facebook inlägg idag ”Efter att vi har gått igenom förordningen igen, tillsammans med de grundliga underlagen från expertorganen, har vi beslutat att göra två korrigeringar i jakttiderna.
1. Jakttiden på dalripa och fjällripa kommer att ändras. Jakttiden ovan den så kallade lappmarksgränsen i Norrbotten och Västerbotten kommer att bli mellan 25 augusti och 15 mars. I Jämtland och i Älvdalens kommun i Dalarna blir jakttiden 25 augusti till 28 februari. I resten av Dalarna samt i Norrbotten och Västerbotten nedanför den så kallade lappmarksgränsen blir jakttiden 25 augusti till 15 februari. I Värmland, Gävleborg och Västernorrland blir jakttiden 25 augusti till 15 november, precis som idag”