I ett pressmeddelande från regeringen har man den 3 februari tagit beslut om att tilldela Svenska Jägareförbundet ytterligare bidrag för att förbundet under en övergångsperiod ska kunna ombesörja viktiga viltvårdsåtgärder.

Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg säger i meddelandet att ”Regeringen är mån om en välfungerande viltvård i landet. För att säkerställa att viktiga viltvårdsåtgärder utförs beviljar regeringen Svenska Jägareförbundet ytterligare bidrag ur viltvårdsfonden”

I början av 2021 beslutade regeringen om förändringar angående viltvårdsfonden. Enligt uppdrag från regeringen genomför Naturvårdsverket nu upphandlingar av vissa viltvårdsåtgärder som tidigare var en del av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Upphandlingarna ska vara klara till den 1 juli 2022.

Regeringen beslutade i september 2021 om ett flerårigt organisationsbidrag till Svenska Jägareförbundet för att förbundet fortsatt ska kunna leda delar av jakten och viltvården i landet. Förbundet tilldelades även ett verksamhetsbidrag för att kunna ombesörja vissa viltvårdsåtgärder under övergångsperioden. Svenska Jägareförbundet har därefter ansökt om ändring av regeringens beslut i denna del, vilket regeringen idag beviljar.