Vildsvinsproblemet i Jönköpings län är akut. Det skriver Kerstin Davidsson, politisk redaktör, i sin ledare för tidningen Land Lantbruk & Skogslandwild-boar-1797731__340

Vi har tidigare rapporterat om kravallstaketet vid idrottsplatsen i Kärda, men nu skriver Davidsson att problemet med vildsvinen har blivit akut även i den lilla tätorten som får besök av vildsvin varje natt. 

Regeringen har nu fattat ett beslut angående Jägareförbundets så kallade Allmänna uppdrag, vilket finansieras av Viltvårdsfonden, som lyder: ”Svenska Jägareförbundet ska aktivt verka för att begränsa vildsvinens spridning och antal.”. Förutom detta ska förbundet även ”aktivt motverka” stödutfodring av klövvilt under vegetationsperioden samt ge information till jägare om att utfodring under vintertid bör ske, i begränsad mängd, med spann mål. 

Foto: Arkivbild