Regeringen har remitterat ett förslag om en ändring i jaktförordningen vilket ska leda till en enklare och effektivare vildsvinsjakt. 

Förslaget innebär att vissa jaktmedel, elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin. 

– De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande. 

I nuläget är det endast tillåtet att använda de aktuella jaktmedlen efter enskilda beslut av länsstyrelsen. Då det är tillåtet att skjuta vildsvin under nattetid menar regeringen att jakten skulle underlättas och bli mer effektiv om det var tillåtet att använda nattriktmedel, termiska sikten och rörlig belysning. 

– Förslaget leder förhoppningsvis till att fler vildsvin än idag kan skjutas. Skador orsakade av vildsvin på bl.a. grödor kan därför förväntas minska, säger Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.