I ett debattinlägg idag i SvD Debatt skriver landsbygdsministern Peter Kullgren att regeringen beslutat att uppdatera riktlinjerna för skyddsjakt på varg och samtidigt ge Naturvårdsverket ett förtydligat uppdrag kring hur antalet vargar ska kunna minskas i Sverige.

I det ena uppdraget ska Naturvårdsverket ta fram riktlinjer kring skyddsjakt på varg då man menar att det idag är alldeles för tungrott att få till skyddsjakt. Som exempel anger Peter Kullgren att det måste ha skett uppemot fyra angrepp innan skyddsjakt beviljas. I uppdraget regeringen gett Naturvårdsverket vill man att skyddsjakt ska kunna bedrivas redan efter ett eller något enstaka angrepp på tamboskap och hundar. Även upplevd oro och otrygghet ska kunna vara skäl till skyddsjakt. Detta uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2024.

I det andra regeringsuppdraget till Naturvårdsverket vill regeringen att referensvärdet på antalet vargar ska ligga på den lägre delen av intervallet. Idag ligger referensvärdet på 300 individer men där Naturvårdsverket sedan tidigare har fått i uppdrag att undersöka vilka förutsättningar som finns med en gynnsam bevarandestatus på 170-270 vargar. Svarstiden för detta uppdrag är satt till den 30 juni 2024.