I ett Facebookinlägg från i söndags meddelar regeringen att de vill stoppa EU-förslaget om att all ammunition som innehåller bly ska förbjudas. De menar att de föreslagna undantagsreglerna är otillräckliga för att skydda jakten och sportskyttet i Sverige och Europa.

– Bly från ammunition utgör en miljöfara, särskilt i våtmarker, men den befintliga regleringen är tillräckligt restriktiv. Jag kan inte stå bakom detta långtgående förbud, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Vi vill inte ha ett totalförbud mot blyammunition. För många jägare är blyfri ammunition inte ett alternativ, det handlar om risken för rikoschetter, skadeskjutning och djurlidande, säger Landsbygdsminister Peter Kullgren.

Förslaget bereds just nu hos EU-kommissionen, och frågan kommer sannolikt inte att röstas om i REACH-kommittén förrän senare i år. Med förslagets nuvarande utformning kommer Sverige inte ställa sig bakom regleringen. Regeringen hoppas finna stöd för sin linje hos andra länder med samma starka jakt- och skyttetradition som Sverige.

Svenska Jägareförbundet har sammanställt förslaget om blyförbud från EU:s kemikaliemyndighet kring vad som i så fall kommer att gälla om EU-kommissionen beslutar enligt det förslag kemikaliemyndigheten har lagt, vilket kommer att innebära:
• Förbud mot all jakt med blyhagel. Förbudet föreslås träda i kraft 18 månader eller 5 år efter beslutets ikraftträdande.
• Förbud mot skytte med blyhagel, 5 år efter beslutets ikraftträdande.
• Förbud mot bly i kulammunition i centralantända kalibrar från och med 5,6 mm och grövre, 18 månader efter beslutets ikraftträdande.
• Förbud mot bly i annan kulammunition (t.ex. centralantänd kulammunition klenare än 5,6 mm, kantantänd ammunition, luftvapenkulor, slugs till hagelammunition), 5 år efter beslutets ikraftträdande men endast om alternativ finns.
Undantag föreslås av EU:s kemikaliemyndighet för skytte med blyhagel på skjutbanor för olympiska skyttar där man kan återvinna blyet med minst 90 procent, liknande delar av dagens svenska regelverk.