Idag står det klart att jakt med ammunition som består av blyhagel från 15 februari 2023 inte får användas vid jakt som sker i närhet av våtmark. Den nytillsatta regeringen som på många olika sätt sagt sig representera jägarkåren har nu meddelat att de inte har för avsikt att ändra på det beslut som EU tagit kring användandet av blyhagel.

I och med förbudet så får man inte avlossa och bära med sig blyhagel om man befinner sig 100 meter från våtmark vilket under svenska förhållande innebär att hela landet kommer att drabbas av förbudet. Som våtmark räknas allt från större vattendrag till mindre diken vilket gör att jakt med blyhagel inte kommer vara möjligt från och med 2023. Dessutom kommer förbudet innebära omvända bevis, vilket innebär att den som blir ertappad med blyhagel inom det avstånd som gäller för förbudet, måste bevisa att han eller hon inte har för avsikt att använda dem.

Till Svensk Jakt säger Lennart Johannesson, som ansvarar för frågan i förbundsstyrelsen,
– Det här får allvarliga konsekvenser för jakten på flera områden. Det handlar om att jägarna inte kan använda sina vapen, om rikoschettrisker när vi skjuter stålhagel i skogen och på fjället, om att det inte finns tillräckligt med alternativ ammunition. Sist men inte minst så är det en etisk fråga när vi inte längre får använda det material som är överlägset bäst när det kommer till att inte orsaka viltet onödigt lidande, säger Lennart Johannesson.