Rapporteringen av återstående tilldelning av gråsäl kommer endast ske till Naturvårdsverket from 14 juni 2021.

På samma gång som licensjakten övervakas på ett bra sätt så innebär förändringen en förenkling för den enskilde jägaren menar landsbygdsministern Jennie Nilsson.

Kravet på rapportering av påskjuten eller fälld gråsäl till länsstyrelsen har idag tagits bort i ett regeringsbeslut. Innan har det varit krav att rapportera till både länsstyrelsen och Naturvårdsverket enligt 6 § jaktförordningen, men från och med 14 juni 2021 så rapporteras detta så fort som möjligt, endast till Naturvårdsverket.

Källa: Regeringskansliet i ett pressmeddelande