Allt om Jakt & Vapen har tidigare berättat att de flesta vildsvin som fälls i Gävleborg har ohälsosamt höga halter av cesium. Detta har förstås gjort att intresset från jägarhåll för att fälla dem har minskat. Regeringen säger dock nej till att skjuta till pengar som skulle täcka provtagningskostnader.

Riksdagsledamoten Ulla Andersson (V) från Gävle ställde frågan till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i fall regeringen är villiga att skjuta till medel för att betala jägarnas provtagningskostnader, vilket de i dag betalar själva.

Jennie Nilsson (S) svarade att regeringen känner till problemen som vildsvin orsakar i bland annat lantbruket dock finns det för närvarande inte några planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött.

Detta trots att såväl Svenska jägareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Länsstyrelsen Gävleborg har påtalat att en jakt på vildsvin är viktig för att tillgodose samhällets olika intressen.

Källa: SVT Nyheter Gävleborg