Det är få jägare som skjuter vildsvin utan att ta vara på köttet. Men när frysboxarna är fulla, har man ingen möjlighet att ge bort eller sälja köttet vidare direkt till konsumenter utan bara till godkända vilthanteringsanläggningar.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson, delar bilden av att vildsvin är ett problem för det svenska jordbruket.

I den nya budgetpropositionen satsar regeringen 20 miljoner årligen från 2021 fram till 2025 för att subventionera kostnaden för trikintester.

Detta i ett syfte att mer vildsvinskött skall nå marknaden.

Enligt Jennie Nilsson ser regeringen även över frågan gällande viltutfodringen och andra hjälpmedel. Fler beslut kan komma att tas för att öka avskjutningen, menar Landsbygdsministern.

Källa: SVT Nyheter.