Under torsdagens regeringssammanträde tog regeringen ett beslut som förtydligar vilka organisationer som ska kunna få bidrag ur viltvårdsfonden. Vid samma sammanträde beslutade man även att slopa de länsvisa miniminivåerna för vargstammen i syfte att förbättra förvaltningen.

Regeringen har tidigare tagit beslut om vissa förändringar om hur de pengarna som jägarna årligen betalar in till staten i egenskap av en viltvårdsavgift ska fördelas. Enligt förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden får Naturvårdsverket besluta om bidrag till ideella organisationer som uppfyller förordningens krav. Regeringen har nu beslutat om vissa ändringar i denna förordning. Förändringen innebär att efter den 1 september i år kan endast de som främjar ”jakt och annan viltvård” få pengar ur fonden.

– Det är Sveriges närmare 300 000 jägare som finansierar viltvårdsfonden genom det statliga jaktkortet. Det är därför viktigt att det förtydligas att fondens medel fortsatt ska gå till organisationer som främjar jakt och annan viltvård i landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har även beslutat att miniminivåer för vargstammen inte längre ska fastställas för varje län, utan endast för respektive rovdjursförvaltningsområde och att vargstammen ska redovisas på individnivå i stället för med antalet föryngringar. På så sätt får man en mer exakt bild av hur många vargar det finns.

– Självklart måste myndigheterna även fortsättningsvis ha kontroll på var vargreviren finns, var det finns revirbildande par och var det föds valpar. Men att också räkna vargar som vandrar ut från och emellan revir gör att vi får bättre kontroll över hur mycket varg vi har i landet, säger Anna-Caren Sätherberg till Svensk Jakt när de intervjuar henne kring beslutet

– Detta är en efterfrågad ändring som ökar flexibiliteten i vargförvaltningen. Det kan underlätta för en jämnare spridning av varg inom rovdjursförvaltningsområdena och förhoppningsvis minska inlåsningseffekter i län med högre koncentration av varg, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

De beslutade ändringarna avseende viltvårdsfonden träder i kraft den 1 september 2022 och ändringarna avseende miniminivåer för varg träder i kraft den 1 november 2022.