Under veckan har det från Gotland meddelats att tre hundar har dött i en smittsam bakterieinfektion, leptospiros. Dessutom utreds ytterligare en hund för samma sjukdom.

Leptospiros sprids via råttornas urin i skog och mark och även om sjukdomen i de allra flesta fall ger inga eller mildare symtom så kan de angripa hundarnas lever och njurar vilket leder till en dödlig utgång. Sjukdomen kan även drabba människor.

För de som har hundar som vistas fritt i naturen på Gotland, vilket våra jakthundar gör, så rekommenderar veterinärer att dessa bör vaccineras mot leptospiros.