Bärgningen av den omtalade valen på östra Öland skulle från början ha bekostats av Viltvårdsfonden, men summan beräknas landa på över 200 000 kr och Naturvårdsverket har nu meddelat att de tar på sig kostnaden.

Det var Polismyndigheten som ansvarade för operationen att forsla bort den strandade valen från östra Öland. Då kostnaderna för valen vart för stora så har nu Naturvårdsverket tagit på sig att betala istället, men i normala fall är det viltvårdsfonden som ska ersätta polisen för sina utgifter enligt jaktförordningen. Viltvårdsfonden finansieras av Sveriges jägare genom den årliga viltvårdsavgiften.

Kostnaderna för att bärga valen är ännu inte sammanställda men väntas landa på flera hundra tusen.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket ”Valens placering, storlek och lokala förutsättningar är några faktorer som påverkat kostnaden för hanteringen”. Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket säger i ett pressmeddelande att de valt att ta kostnaderna ur sitt eget anslag eftersom de tycker att det blir mer rimligt då kostnaderna för omhändertagandet av just det här djuret blivit extra stora på grund av särskilda omständigheter.

Källa: Naturvårdsverket