Svenska Kennelklubben har idag kommit med en sin årliga redovisning över hur hundägandet ser ut i Sverige utifrån de nyregistreringar som gjorts under 2021. Med totalt 62 894 nya registrerade hundar blev 2021 ett rekordår och mycket av det kan kanske förklaras som en följdeffekt av coronaepedemin när till och med ett begrepp som coronahund hamnade på den svenska nyordslistan.

Utifrån ett jakthundsperspektiv så hamnar två mångsysslare i topp där man på plats ett hittar labrador retriever med över 4000 nyregistreringar vilket i princip var dubbelt så många registreringar som tvåan golden retriever. Båda retrieverraserna är hundar som i hög grad bland annat används vid praktisk jakt som både apportörer och eftersökshundar. Särskilt noterbart är ändå att på listans fjärdeplats hittar man jämthunden och på plats 16 hittar man även drevern vilket betyder att två renodlade jakthundsraser har en särställning bland alla våra hundar när det gäller popularitet och som finns med på kennelklubbens 20-i-topplista.

Men även för några andra jakthundsraser har 2021 varit ett gott år då man sett kraftiga ökningar på registreringar hos de raser som normalt har över 100 registreringar per år och de raserna är kleiner münsterländer (66%), finsk spets (48%) samt hamiltonstövaren (43%)

I Jordbruksverkets centrala hundägarregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 1 044 000 hundar och 756 000 ägare registrerade. I statistiken, som till viss del kan vara missvisande, kan det ingå hundar som är döda eftersom alla hundägare inte är medvetna om att de ska meddela när hunden dött. Sammantaget var antalet nyregistreringar i Jordbruksverkets hundregister 78 000 år 2021. Det är 25 procent fler än 2019 och 9 procent fler än 2020.