En sammanställning från Trafikverket visar att det under 2017 har varit en stor ökning av antalet påkörningar på större rovdjur. 

– Det är väldigt många, speciellt när det gäller örnar. Det är när dom äter på trafikdödade djur som dom körs på, konstaterar Stephen Mc Learnon som jobbar med nationell planering på Trafikverket till P4 Norrbotten

Förklaringen är att även fler älgar, renar och rådjur körs på och att kadavren lockar till sig rovdjur. 

Det tas nu krafttag för att få ner dödsantalen bland rovdjur. Bland annat ska viltstängslen rustas upp så att påkörning av ren och klövvilt minskas. Ett annat sätt är att kadavren ska tas bort innan dem hinner locka till sig rovdjur och rovfåglar, rapporterar P4 Norrbotten.